Lekcija 3: Tečaj Osnove astrologije – Planeti – Spol planetov, plodni planeti, benefiki in malefiki Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
Back to: Lekcija 3: Tečaj Osnove astrologije – Planeti – Spol planetov, plodni planeti, benefiki in malefiki