Varstvo podatkov

Obiskovalec spletnih strani in/ali naročnik (stranka) podjetja Moja Akademija d.o.o. (ponudnik) se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za stranko obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov je obvezno po zakonu v primeru, ko stranka pri ponudniku naroča storitev ali izobraževanje iz njegove ponudbe. S podatki ponudnik ravna v skladu z zakonom.

Ponudnik sme opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru strankinih pooblastil. Ponudnik osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen, kakor za namen izvajanja svoje dejavnosti.

Ob prijavi na e-novice, je zbiranje osebnih podatkov prostovoljno. Stranka jih poda za namen prejemanja e-novic ali drugega, kar želi prejeti s strani  ponudnika.

Ponudnik stranki zagotavlja nemoten dostop do njenih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Za osebne podatke, ki niso dostopni na uporabniških straneh, lahko stranka zahteva izpis svojih osebnih podatkov, pri čemer se mora ob zahtevku izkazati z osebnim dokumentom.

Ponudnik hrani osebne podatke strank za obdobje, določeno z zakonom. Po preteku zakonskega roka, se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon ne določa drugače.

Osebne podatke, potrebne za pošiljanje e-novic, ponudnik sprejme in hrani za obdobje dokler stranka želi prejemati e-novice. Stranka se od prejemanja e-novic lahko kadarkoli odjavi sama. Povezava do odjave je dodana v nogi (na dnu e-sporočila) vsakokrat poslanih e-novic. Podatke stranke, ki se odjavi od prejemanja e-novic ponudnik v roku 30 dni dokončno izbriše iz seznama prejemanja e-novic.

V kolikor stranka, ki se je naročila na prejemanje e-novic, ne odpre e-pošte ali ne klikne na nobeno povezavo do aktualne vsebine, si ponudnik pridržuje pravico, da podatke takšne stranke po preteku 30 dni kadarkoli odstrani iz seznama naročnikov. Naročnik ima pravico ponovne prijave e-novice pod pogojem, da poda veljavni in aktivni e-naslov ter e-naslova ponudnika ne označi kot nezaželenega (spam). V kolikor stranka označi e-naslov ponudnika kot nezaželenega (spam), si ponudnik pridržuje pravico, da takšno stranko blokira in ji s tem onemogoči ponovno prijavo na e-novice.

Pogoji in ukrepi za zagotovitev zavarovanja osebnih podatkov in preprečitve njihove nepooblaščene obdelave se natančneje opredelijo v pravilniku oziroma notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov, ki velja pri ponudniku.

Ponudnik je dolžan seznaniti svoje zaposlene in zunanje izvajalce, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, o pogojih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov stranke.

Stranka ima enkrat na tri mesece pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo. V primeru obdelave občutljivih osebnih podatkov pa enkrat na mesec pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo. Za pripravo podatkov iz prejšnjega stavka, ima ponudnik pravico vsakokrat zaračunati administrativne stroške, ki nastanejo za ta namen.

Stanka lahko zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in izbris osebnih podatkov iz ponudnikovih baz in seznamov tako, da svojo pisno zahtevo pošlje na sedež podjetja ali e-naslov, naveden v zavihku KONTAKT na spletnih straneh ali preko e-naslova, preko katerega je bila v roku 30 dni pred tem v stiku s ponudnikom.

Upravljanje s spletnimi stranmi

Podjetje Moja Akademija d.o.o. upravlja s spletnimi stranmi in podstranmi Moja Akademija (www.mojaakademija.si in moja-akademija.si), Nasvet ( www.nasvet.si), Astro ( www.astro.si), Astrolog (www.astrolog.si), Astrofoundations ( www.astrofoundations.com) in Irena Stopar (www.irenastopar.com in irenastopar.si).

V nadaljevanju so vse zapisane spletne strani imenovane spletne strani in se pogoji zasebnosti, varovanja podatkov ter uporabe piškotkov nanašajo na vse zgoraj omenjene spletne strani.

Obiskovalci spletnih strani

Kot je običajno na spletu, ponudnik zbira agregatne informacije o obiskovalcih spletnih strani. To so informacije, s katerimi ni mogoče osebno identificirati uporabnika. Te informacije omogočajo spletni brskalniki in strežniki (npr. vrsta brskalnika, jezikovna nastavitev, referenčna stran, datum in čas zahtevka obiskovalca in podobno). Namen zbiranja tovrstnih informacij je bolje razumeti, kako obiskovalci uporabljajo ponudnikove spletne strani.

Ponudnik na svojih straneh zbira tudi nekatere osebne podatke, kot je naslov internetnega protokola (IP). Ponudnik ne uporablja takšnih podatkov, da bi prepoznal svoje obiskovalce in ne razkriva takšnih informacij, razen okoliščinah kot so opisane v nadaljevanju.

Zbiranje osebnih podatkov

Nekateri obiskovalci spletnih strani se odločijo za interakcijo s ponudnikom na načine, ki zahtevajo, da ponudnik zbira osebne podatke. Količina in vrsta informacij, ki jih zbira ponudnik, je odvisna od narave interakcije.

Podatki, ki jih ponudnik pridobi od stranke

Ponudnik potrebuje za nemoteno delovanje in izvajanje ponudbe naslednje strankine podatke:

  • Ime, priimek in naslov stranke – Podatki so potrebni za izstavitev računa za opravljene storitve oziroma prodane izobraževalne programe. Ime šteje kot potrebni podatek tudi ob prijavi na e-novice, ob zahtevi za prijavo na e-novice, dostop do brezplačnih ponudb, kjer se informacije za dostop pošiljajo preko e-pošte in podobno.
  • Telefon/GSM – Podatek je potreben za hitro in neposredno komunikacijo v primeru morebitnih težav pri procesiranju naročil, plačil, težav z uporabniškim računom in podobno. Ponudnik ne bo preko telefona v nobenem primeru z naročnikom komuniciral z namenom prodaje produktov ali storitev, razen v primeru, da stranka to izrecno želi ali je zahtevala več podatkov o produktu oz. storitvi.
  • E-naslov – Naslov elektronske pošte je potreben za pošiljanje računov za opravljene storitve in kreiranje uporabniškega računa za naročnika, preko katerega dostopa do naročenih vsebin. E-naslov se koristi tudi za namene, potrebne za zagotavljanje strankinega zadovoljstva od sodelovanju z naročnikom. E-naslov šteje kot potrebni podatek tudi ob prijavi na e-novice, ob zahtevi za dostop do brezplačnih ponudb, kjer se informacije za dostop pošiljajo preko e-pošte in podobno.
  • Drugi podatki – V določenih primerih potrebuje ponudnik od naročnika tudi druge podatke, ki pa se zahtevajo izključno v primeru zadostitve zakonodaji (davčna številka, številka bančnega računa…). Ob opravljanju astroloških storitev, za uspešno izvedbo storitve ponudnik potrebuje od naročnika tudi rojstne podatke.
  • Podatki o podjetju – V določenih primerih, ko je stranka pravna oseba, se od naročnika zahtevajo tudi podatki o podjetju (naziv oziroma ime podjetja, naslov, kontaktni podatki, davčna številka in številka bančnega računa).

V vsakem primeru ponudnik zbira take informacije samo, v kolikor je to potrebno ali primerno, da bi izpolnil namen interakcije in najboljše uporabniške izkušnje na svojih spletnih straneh. Ponudnik ne razkrije osebnih podatkov, razen tistih, opisanih spodaj.

Obiskovalci lahko vedno zavrnejo posredovanje osebnih podatkov, pri čemer se jih lahko opomni, da jim to lahko prepreči dobro uporabniško izkušnjo in/ali dostop do vsebine, ki ni javno dostopna ali opravljanje storitev s strani ponudnika.

Zbirna statistika

Ponudnik zbira statistične podatke o obnašanju obiskovalcev na svojih spletnih straneh. Ponudnik lahko na primer ugotovi, koliko obiska je dobila določena objava ali spletna stran, kolikokrat je bila neka objava deljena ali všečkana na Facebooku in podobno.

To ponudniku pove, katera vsebina je najbolj priljubljena in mu omogoči, da izboljša uporabniško izkušnjo uporabnikov z vsebino, ki jo najraje obiščejo. Tudi za ta namen ponudnik ne razkrije osebnih podatkov, razen tistih, ki so opisani spodaj.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik razkriva potencialne osebne podatke, ki identificirajo in osebno prepoznavajo osebne podatke, samo zaposlenim in izvajalcem:

1. ki morajo te podatke poznati, da lahko opravijo svojo storitev za ponudnika in

2. ki se strinjajo, da jih ne bodo razkrili drugim. Nekateri izmed teh zaposlenih in izvajalcev se lahko nahajajo izven vaše matične države. Z uporabo spletnih strani in naročilom storitev soglašate s prenosom takih informacij k pogodbenim dobaviteljem. Ponudnik pod nobenimi pogoji ne bo ne bo posredoval osebnih podatkov uporabnikov.

Ponudnik poleg svojih zaposlenih in izvajalcev, kot je opisano zgoraj, razkrije potencialne osebne podatke, ki identificirajo in osebno prepoznavajo posameznika le, kadar to zahteva zakon, ali če ponudnik v dobri veri verjame, da je razkritje razumno potrebno za zaščito lastnine ali pravic ponudnika, tretjih oseb ali širše javnosti.

Če ste stranka, prejemnik novic ali registrirani uporabnik spletnega mesta ponudnika, in ste posredovali vaše ime ter e-poštni naslov, vam lahko ponudnik glede na zapisano ponudbo, ki ste jo sprejeli ob prijavi ali naročilu, pošlje e-poštno sporočilo, v katerem vas obvesti o novostih, vas prosi za povratne informacije, vas obvešča o tem, kaj se dogaja v podjetju in njegovimi izdelki.

Za komunikacijo z obiskovalci strani in strankami ponudnik prednostno uporablja objave v blogu na spletnih straneh in elektronsko pošto. Če nam stranka pošljete zahtevo (na primer prek e-poštnega naslova za podporo ali prek drugega načina za povratne informacije in mnenje), si ponudnik pridržuje pravico do javne objave v primeru, da je stranka objavo dovolila. V kolikor ste stranka (ste plačali storitev ali izobraževanje), odgovor prejmete preko e-pošte, telefona, v primeru e-izobraževanja pa v obliki komentarja v lekciji, kjer ste postavili vprašanje. V kolikor ste obiskovalec strani (niste plačali storitve ali izobraževanja), si ponudnik pridržuje pravico, da vam odgovori preko e-pošte, telefona ali v anonimni obliki v obliki članka, odgovora na pogosta vprašanja in druge načine, omogočene na spletnih straneh.

Ponudnik sprejme vse ukrepe, ki so razumno potrebni za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem potencialno osebnih podatkov in osebnih podatkov.

Konkurenca in varovanje podatkov

Ponudnik in stranka se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Ne glede na odločbo prejšnjega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil ponudnik za naročnika.

Informacij, ki se v skladu s 1. odstavkom tega poglavja štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven pogodbe o sodelovanju, ki se sklene za posamezno storitev, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju takšne pogodbe ali v zvezi z njo, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Piškotki

Piškotek je niz informacij, ki jih spletna mesta shranjujejo na računalniku obiskovalca ob vsakokratnem obisku spletne strani. Ponudniku  pomagajo prepoznati in spremljati obiskovalce, njihovo uporabo spletnih strani in njihove nastavitve dostopa do spletnega mesta. Obiskovalci spletnih strani, ki ne želijo uporabljati svojih piškotkov, morajo svoje brskalnike nastaviti tako, da zavrnejo piškotke pred uporabo spletnih strani. To za obiskovalca pomeni, da nekatere funkcije spletnih strani ne morejo pravilno delovati brez pomoči piškotkov. V kolikor jih obiskovalec želi uporabljati, mora piškotke omogočiti.

Spremembe pravilnika o zasebnosti

Ponudnik lahko občasno spremeni svojo politiko zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in uporabe piškotkov po lastni presoji in v vsakokrat v skladu z zakonodajo. Ponudnik spodbuja obiskovalce, da preverjajo to stran za kakršne koli spremembe pravilnika o zasebnosti. Naročnike e-novic ponudnik o takšnih spremembah obvesti preko e-pošte. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi pravilnika, splošnih pogojev in drugih aktov, povezanih z varovanjem podatkov, se strinjate s sprejemom objavljenih sprememb.

Ta politika zasebnosti, varovanja podatkov in piškotkov velja za vse spletne strani podjetja Moja Akademija d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Politika zasebnosti in piškotkov je bila nazadnje spremenjena 22.03.2020.

Splošni pogoji poslovanja

Piškotki

>
Success message!
Warning message!
Error message!