Vladar Ascendenta - zelo pomemben planet  V astrologiji imajo planeti različne vloge in opisujejo več kot le eno zadevo ali vašo lastnost. Vladar Ascendenta je v astrologiji zelo pomemben planet. To je planet, ki vlada znamenju vašega Ascendenta. Lahko gre za le en planet, lahko

Preberite celoten prispevek... 

Kaj je Ascendent? Ascendent predstavlja začetno točko v rojstnem horoskopu. Le-ta predstavlja zoro, prvo luč dneva. Je kot jutro, v katerem je vse mogoče uresničiti. Ali, in na kakšen način, bo lastnik horoskopa uresničil obljubo jutra še pred zaključkom noči, je vprašanje, na katerega odgovarja

Preberite celoten prispevek...